"Låna personligt"

Skaffa ett monetärt fart med hjälp av personliga regeringen och privat stiftelse säkerhet pengar

Tyra Lundin / 2010-02-21 18:23:37

Hur ett privat andra länder bank gör detta är dubbelt. För det första, de flesta andra länder-bankir som pasta vara konfidentiella finns i delstater med starka lagar om banksekretess. Schweiziska banklagstiftning eller cayman sekretess lagen är bra exempel. För det andra är ett typiskt kännetecken för en privat bank dess exklusivitet. Genom att hålla myra klienter ner till några få utvalda, och begränsa storleken på deras egen personlig, välskött privata banker kan begränsa risken för en lacka.

Singapore privat banking har ökat kraftigt under det senaste årtiondet. Förvaltat kapital i singapore privata banker har vuxit till omkring 300bn, 6 en gånger mer vad de var för 10 år sedanmodell. Det uppskattas att singapore förvaltar cirka 5% av världens privata förmögenheter, medan schweiziska privat banking förvaltar cirka en fjärdedel.

Travar privata bankkonton vara mer tillgängliga Än vad de kanske hade en gång varit, Är det typiskt att de som vill öppna en behöver en viss mängd kapital att investera för att öppna ett konto till skillnad från vanliga bankkonton. Foga förvånande kommer antagningskraven på huvudgatan privata bankinstitut variera i förhållande till dem som är mer specialiserade. Det senare kan kráva en investering som sträcker sig in i miljoner medan andra är villiga att accepting kunder med mycket mindre - speciellt om det är sannolikt den enskilde ser ut att investera mer i framtiden.